Usługi świadczone w ramach umowy z NFZ

nfz_logo

Specjalizujemy się w leczeniu schorzeń narządu ruchu zarówno dorosłych jak i dzieci oraz profilaktyce zdrowotnej. Oferujemy kompleksowe programy terapeutyczne, dostosowane do rodzaju schorzenia oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. Rehabilitacja w naszej Poradni pozwoli Państwu w krótkim czasie odczuwalnie poprawić stan swojego zdrowia. Efekt naszej terapii z pacjentem osiągamy dzięki doskonale wyszkolonej kadrze terapeutów, stosującej najnowsze mające międzynarodowe uznanie metody rehabilitacyjne.

Zapisu do Zakładu Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej można dokonać
w Rejestracji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej
w godzinach pracy Rejestracji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków udzielania świadczeń
w ramach Fizjoterapii ambulatoryjnej uzyskają Państwo w Rejestracji Zakładu fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej lub pod numerem telefonu tel

 

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadczymy usługi w zakresie:

 1. 1
  REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU DZIENNYM

  W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej prowadzimy rehabilitację pacjentów ze schorzeniami narządów ruchu, zwłaszcza zespołami bólowymi kręgosłupa, zmianami zwyrodnieniowymi narządu ruchu, oraz po urazach narządu ruchu

  Oferujemy kompleksowe programy terapeutyczne, dostosowane do rodzaju schorzenia oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. Rehabilitacja w Naszym Ośrodku Dziennym, pod okiem doskonale wyszkolonej kadry pozwoli Państwu, w krótkim czasie odczuć poprawę swojego stanu zdrowia.

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków przyjęcia pacjenta na rehabilitację ogólnoustrojową w Ośrodku Dziennym uzyskają Państwo w Rejestracji Zakładu fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej lub pod numerem telefonu 85 743 18 15

 2. 2
  FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ

  Fizjoterapia w NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej, opiera się o najnowsze metody, mające międzynarodowe uznanie, najnowocześniejszy sprzęt oraz doskonale wyszkoloną kadrę. Pozwala nam to zagwarantować bezpieczną i efektywną rehabilitacje na najwyższym poziomie.

  Zakres udzielanych świadczeń:

  Fizykoterapia:
  – Krioterapia miejscowa
  – Laseroterapia
  – Magnetoterapia
  – Elektroterapia
  – Sonoterapia
  – Światłolecznictwo
  – Hydroterapia
  – Pole elektromagnetyczne

  Kinezyterapia:

  – ćwiczenia indywidualne z pacjentem:  ćwiczenia bierne, czynno- bierne, mobilizacje, manipulacje, ćwiczenia neurofizjologiczne wg metody PNF, wg metody McKenziego, ćwiczenia wg metody reedukacji nerwowo- mięśniowej
  – ćwiczenia czynne w odciążeniu
  – ćwiczenia czynne wolne
  – ćwiczenia wspomagane, samowspomagane
  – ćwiczenia ogólnousprawniające
  – ćwiczenia izometryczne
  – ćwiczenia sprawności manualnej
  – ćwiczenia równoważne
  – ćwiczenia oddechowe
  – nauka czynności lokomocji
  – PIR (poizometryczna relaksacja mięśni)


Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów.

W poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

W przypadku skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne przez lekarza innego niż lekarz ze specjalizacją z rehabilitacji medycznej, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej (a więc np. lekarz specjalista medycyny rodzinnej), magister rehabilitacji/fizjoterapii ustala szczegółowy program rehabilitacji zgodny ze stanem zdrowotnym pacjenta. (Ważne! Także lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej może wystawić pacjentowi skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu pacjenta.)

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne związane z dysfunkcją narządu ruchu wywołane wadami postawy wystawia tylko lekarz poradni:

 • rehabilitacji leczniczej,

 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy).

Świadczeniodawca umożliwia Świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty , monitorowanie statusu na liście oczekujących oraz powiadamianie o terminie udzielenia świadczenia drogą

 e-mailową  : rehabilitacja.kolejka@op.pl